สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2538
| จำนวนพนักงาน 40 คน
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบวินาศภัย และ ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน เครื่องจักร สินค้า ฯลฯ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงเป็น ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า แท็งก์คอนเทนเนอร์ และตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐาน ISO
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 930 หมู่ 9 ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ
คุณธมลวรรณ์ พุ่มคุ้ม 02-136-9100 ต่อ 111
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2538
จำนวนพนักงาน 40 คน
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบวินาศภัย และ ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน เครื่องจักร สินค้า ฯลฯ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงเป็น ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า แท็งก์คอนเทนเนอร์ และตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐาน ISO
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 930 หมู่ 9 ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ
คุณธมลวรรณ์ พุ่มคุ้ม
02-136-9100 ต่อ 111
เว็บไซต์
www.tisurvey.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ