สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โรงแรม Resort, Spa, สนามกอล์ฟ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2536
| จำนวนพนักงาน 180 คน
ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ห้องพัก ห้องอาหาร นวดสปา
ที่อยู่บริษัท
68/33 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ
คุณธนัษฐ์ มั่นเกษตรกิจ 097-920-9494
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ โรงแรม Resort, Spa, สนามกอล์ฟ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2536
จำนวนพนักงาน 180 คน
ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ห้องพัก ห้องอาหาร นวดสปา
ที่อยู่บริษัท
68/33 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ
คุณธนัษฐ์ มั่นเกษตรกิจ
097-920-9494
เว็บไซต์
http://www.toplandhotel.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ