สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2523
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด (Dynamic Groups Products Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2523 ในฐานะบริษัทฯ ผู้ดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สำเร็จโครงการวางระบบประปาในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดราชบุรี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสงขลา, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดมหาสารคาม ฯลฯ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 700,000,000 บาท
สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมโครงการวางระบบประปาที่จังหวัดปทุมธานี และฉะเชิงเทรา
ที่อยู่บริษัท
49/340 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา 061-823-3100
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2523
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด (Dynamic Groups Products Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2523 ในฐานะบริษัทฯ ผู้ดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สำเร็จโครงการวางระบบประปาในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดราชบุรี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสงขลา, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดมหาสารคาม ฯลฯ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 700,000,000 บาท
สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมโครงการวางระบบประปาที่จังหวัดปทุมธานี และฉะเชิงเทรา
ที่อยู่บริษัท
49/340 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา
061-823-3100
เว็บไซต์
https://dynamicgroup.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ