สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
| จำนวนพนักงาน 4 คน
บริการ ซ่อมบำรุงและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ รถยนต์
ที่อยู่บริษัท
15/12 ถนนนวมินทร์ 111 แยก 13 แขวงบึงกุ่ม อำเภอคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ
คุณนาถยา บุญคุ้ม 084-2174443 / 087-053-9507
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
จำนวนพนักงาน 4 คน
บริการ ซ่อมบำรุงและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ รถยนต์
ที่อยู่บริษัท
15/12 ถนนนวมินทร์ 111 แยก 13 แขวงบึงกุ่ม อำเภอคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ
คุณนาถยา บุญคุ้ม
084-2174443 / 087-053-9507
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ