สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ จัดการของเสีย สิ่งแวดล้อม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2520
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2520 เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการจำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในการปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯมีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯได้ดูแลลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการมากว่าสามทศวรรษ บริษัทฯได้ขยายกิจการอย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาปัญหาในทุกๆด้าน บริษัทฯมีทีมงานขายที่มีความรู้ มีทีมเทคนิคที่ลงมือให้ความช่วยเหลือ มีทีมนักเคมีที่ชำนาญการวิเคราะห์ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ต้องการอย่างครบวงจร

จากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้บริษัทฯเข้าใจปัญหาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถหาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนช่วยในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯมีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อีเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น
ที่อยู่บริษัท
1048/2 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณกมลชนก 02-744-9911
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ จัดการของเสีย สิ่งแวดล้อม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2520
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2520 เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการจำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในการปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯมีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯได้ดูแลลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการมากว่าสามทศวรรษ บริษัทฯได้ขยายกิจการอย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาปัญหาในทุกๆด้าน บริษัทฯมีทีมงานขายที่มีความรู้ มีทีมเทคนิคที่ลงมือให้ความช่วยเหลือ มีทีมนักเคมีที่ชำนาญการวิเคราะห์ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ต้องการอย่างครบวงจร

จากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้บริษัทฯเข้าใจปัญหาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถหาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนช่วยในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯมีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อีเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น
ที่อยู่บริษัท
1048/2 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณกมลชนก
02-744-9911
เว็บไซต์
http://tcesolutions.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ