สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริการสังคม องค์กรการกุศล
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2524
| จำนวนพนักงาน - คน
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2524 ต่อมา ปี พ.ศ. 2539 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation )

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนัก และรับรู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย พันธกิจสำคัญ คือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมไทย ในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณนุชลี รัตนพิทักษ์ 0-2412-1196
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริการสังคม องค์กรการกุศล
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2524
จำนวนพนักงาน - คน
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2524 ต่อมา ปี พ.ศ. 2539 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation )

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนัก และรับรู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย พันธกิจสำคัญ คือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมไทย ในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณนุชลี รัตนพิทักษ์
0-2412-1196
เว็บไซต์
https://www.thaichildrights.org/
ตำแหน่งที่เปิดรับ