สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
| จำนวนพนักงาน 6 คน
ให้บริการด้าน ทำบัญชีครบวงจรให้ลูกค้า งานที่ปรึกษา
ที่อยู่บริษัท
สำนักงานใหญ่ 335/253 หมู่12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ออฟฟิศ 21/34 หมู่4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์ติดต่อ
คุณกิตติลักษณ์ 081-414-4388
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
จำนวนพนักงาน 6 คน
ให้บริการด้าน ทำบัญชีครบวงจรให้ลูกค้า งานที่ปรึกษา
ที่อยู่บริษัท
สำนักงานใหญ่ 335/253 หมู่12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ออฟฟิศ 21/34 หมู่4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์ติดต่อ
คุณกิตติลักษณ์
081-414-4388
เว็บไซต์
https://www.cws-accounting.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ