สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
Great Foam is leading manufacturer for Poly Uretane foam produce. Establish since 1989
Great foam are two site in Katunban & Chanchengsao. We excellence potential offer for career of following position.
ที่อยู่บริษัท
88 ม.1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณสุภัค โล่ห์พิน 099-092-4443
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
Great Foam is leading manufacturer for Poly Uretane foam produce. Establish since 1989
Great foam are two site in Katunban & Chanchengsao. We excellence potential offer for career of following position.
ที่อยู่บริษัท
88 ม.1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณสุภัค โล่ห์พิน
099-092-4443
เว็บไซต์
https://greatfoam.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ