สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เวลด์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีการเงิน, บัญชีเพื่อการจัดการ และการตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร โดยมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลือธุรกิจและผู้ประกอบการที่กำลังเติบโต ภายใต้การแข่งทางธุรกิจ
บริการของเราได้ออกแบบเพื่อธุรกิจที่หลากหลาย ใช้ได้จริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เรามีลูกค้าจำนวนมากทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ บริการของเราช่วยให้บริษัทพวกเขาประสบความสำเร็จ เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
บริการทางด้านบัญชี ให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชี เพื่อการจัดการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ เรามีวิธีการและเครื่องมือในการจัดทำเอกสาร เพื่อการควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายได้ รายจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา การบริหารเงินเดือนด้วยวิธีการทางบัญชีและงานที่เกี่ยวข้อง บัญชีการจ้างงานรายเดือนและการปิดบัญชี, จัดทำรายงานทางการเงินทั้งหมด วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจเช่น ภงด. 1 ภงด.3 ภงด.53 ภาษีซื้อภาษีขาย เพื่อความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี บริการด้านการตรวจสอบบัญชี
“ เราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชีที่สมบูรณ์แบบ”
ที่อยู่บริษัท
252/242 (P-318) อาคาร เมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กช์ อาคารพลาซ่า ชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
คุณเมธินี 095-363-2666
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เวลด์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีการเงิน, บัญชีเพื่อการจัดการ และการตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร โดยมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลือธุรกิจและผู้ประกอบการที่กำลังเติบโต ภายใต้การแข่งทางธุรกิจ
บริการของเราได้ออกแบบเพื่อธุรกิจที่หลากหลาย ใช้ได้จริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เรามีลูกค้าจำนวนมากทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ บริการของเราช่วยให้บริษัทพวกเขาประสบความสำเร็จ เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
บริการทางด้านบัญชี ให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชี เพื่อการจัดการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ เรามีวิธีการและเครื่องมือในการจัดทำเอกสาร เพื่อการควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายได้ รายจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา การบริหารเงินเดือนด้วยวิธีการทางบัญชีและงานที่เกี่ยวข้อง บัญชีการจ้างงานรายเดือนและการปิดบัญชี, จัดทำรายงานทางการเงินทั้งหมด วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจเช่น ภงด. 1 ภงด.3 ภงด.53 ภาษีซื้อภาษีขาย เพื่อความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี บริการด้านการตรวจสอบบัญชี
“ เราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชีที่สมบูรณ์แบบ”
ที่อยู่บริษัท
252/242 (P-318) อาคาร เมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กช์ อาคารพลาซ่า ชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
คุณเมธินี
095-363-2666
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ