สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
| จำนวนพนักงาน - คน
ให้บริการงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์การทำงาน และทีมงานที่มีคุณภาพ ยินดีให้บริการงานทุกด้านเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น งานซ่อม งานติดตั้ง งานบำรุงรักษา งานทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนงานตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย และงานบำรุงรักษาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานระบบไฟฟ้าในทุกประเภทธุรกิจ
ที่อยู่บริษัท
99/83 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณสุชาติ 081-710-1301, 034-440-291
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
จำนวนพนักงาน - คน
ให้บริการงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์การทำงาน และทีมงานที่มีคุณภาพ ยินดีให้บริการงานทุกด้านเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น งานซ่อม งานติดตั้ง งานบำรุงรักษา งานทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนงานตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย และงานบำรุงรักษาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานระบบไฟฟ้าในทุกประเภทธุรกิจ
ที่อยู่บริษัท
99/83 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณสุชาติ
081-710-1301, 034-440-291
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ