สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ รวมทั้งสารกรองน้ำทุกประเภท ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
ปัจจุบันทางบริษัท ทำการเปิดสายการผลิตและจำหน่าย เกี่ยวกับด้าน Skincare จึงต้องการจัดหาพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับในตำแหน่งหน้าที่ ตามสายงาน ดังที่ลงประกาศรับสมัครไว้
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 399 หมู่ 10 ซ.คลองมะเดื่อ10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 081-868-7578, 089-684-7709
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ รวมทั้งสารกรองน้ำทุกประเภท ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
ปัจจุบันทางบริษัท ทำการเปิดสายการผลิตและจำหน่าย เกี่ยวกับด้าน Skincare จึงต้องการจัดหาพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับในตำแหน่งหน้าที่ ตามสายงาน ดังที่ลงประกาศรับสมัครไว้
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 399 หมู่ 10 ซ.คลองมะเดื่อ10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
081-868-7578, 089-684-7709
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ