สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
Siam Famous is the one of the Famous Group Companies which is also one of the top leading private brands and OEM suppliers in household cleaning products from China. At the same time, we have branch offices and companies in America, Australia, Philippines and HONGKONG. As a group of specializing in household cleaning products, famous DETERGENT is always being its best to be famous in the world.
Welcomne to join Famous family.
ที่อยู่บริษัท
26/2 ม.2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เบอร์ติดต่อ
คุณจุฑามาศ 090-986-1328
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
Siam Famous is the one of the Famous Group Companies which is also one of the top leading private brands and OEM suppliers in household cleaning products from China. At the same time, we have branch offices and companies in America, Australia, Philippines and HONGKONG. As a group of specializing in household cleaning products, famous DETERGENT is always being its best to be famous in the world.
Welcomne to join Famous family.
ที่อยู่บริษัท
26/2 ม.2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เบอร์ติดต่อ
คุณจุฑามาศ
090-986-1328
เว็บไซต์
http://www.siamfamous.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ