สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
Organics Green Life Co. Ltd. ภายใต้โลโก้Cocobear Thailand เป็นบริษัทข้ามชาติที่จำหน่ายมะพร้าวขัดมันไทยออร์แกนิกของไทยทั่วโลก
Cocobear Thailand กำลังขยายองค์กรและสำนักงานแห่งใหม่ ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อพัฒนาทีมเพื่อช่วยกันพัฒนาบริษัทที่กำลังเติบโต
มาร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเรา บริษัทส่งออกมะพร้าวระดับโลกที่กำลังเติบโตพร้อมยอดขายระดับสากล
ส่งประวัติของท่านมาที่ email:hrcocobearth@gmail.com
ที่อยู่บริษัท
189 หมู่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุุคคล 063-826-4438
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
Organics Green Life Co. Ltd. ภายใต้โลโก้Cocobear Thailand เป็นบริษัทข้ามชาติที่จำหน่ายมะพร้าวขัดมันไทยออร์แกนิกของไทยทั่วโลก
Cocobear Thailand กำลังขยายองค์กรและสำนักงานแห่งใหม่ ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อพัฒนาทีมเพื่อช่วยกันพัฒนาบริษัทที่กำลังเติบโต
มาร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเรา บริษัทส่งออกมะพร้าวระดับโลกที่กำลังเติบโตพร้อมยอดขายระดับสากล
ส่งประวัติของท่านมาที่ email:hrcocobearth@gmail.com
ที่อยู่บริษัท
189 หมู่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุุคคล
063-826-4438
เว็บไซต์
https://www.greenlifeorganics.org/
ตำแหน่งที่เปิดรับ