สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2514
| จำนวนพนักงาน 400 คน
บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มากว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิต มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช ซอย 5/1 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สถานที่ใกล้เคียง รถไฟฟ้า BTS สถานี อ่อนนุช)
เบอร์ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์ หรือติดต่อแผนก HRD 086-359-4566 , 02 3115737 ต่อ 104
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2514
จำนวนพนักงาน 400 คน
บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มากว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิต มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช ซอย 5/1 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สถานที่ใกล้เคียง รถไฟฟ้า BTS สถานี อ่อนนุช)
เบอร์ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์ หรือติดต่อแผนก HRD
086-359-4566 , 02 3115737 ต่อ 104
เว็บไซต์
https://www.meditek-thailand.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ