สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินกิจการ เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของบริษัทเป็นชาวสิงคโปร์
ที่อยู่บริษัท
36 หมู่ 4 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณวิศัลยา วาทีรักษ์ 038-595-983
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินกิจการ เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของบริษัทเป็นชาวสิงคโปร์
ที่อยู่บริษัท
36 หมู่ 4 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณวิศัลยา วาทีรักษ์
038-595-983
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ