สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การค้า นำเข้า ส่งออก
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เค แอนด์ แซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ฟอกย้อม และตกแต่งสิ่งทอจำพวกผ้าและพรมที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย บริษัทก่อตั้งครั้งแรกในนาม Kidd+ Zigrino Co., Ltd. ที่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2516 และได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมายังประเทศไทยและจดทะเบียนในนาม บริษัท เค แอนด์ แซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2540 โดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวอีตาเลียน และชาวไทย ปัจจุบันบริษัทได้ทำการส่งออกไปกว่า 15 ประเทศทั่วโลกอาทิ อังกฤษ อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อเมริกาใต้ บราซิล ฯลฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนานกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกฝ่ายทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองการทำงานตามมาตรฐานสากล Quality Management System ISO 9001: 2000 บริษัทฯ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้า ที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ
ที่อยู่บริษัท
140/1 หมู่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล 089-742-3522
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การค้า นำเข้า ส่งออก
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เค แอนด์ แซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ฟอกย้อม และตกแต่งสิ่งทอจำพวกผ้าและพรมที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย บริษัทก่อตั้งครั้งแรกในนาม Kidd+ Zigrino Co., Ltd. ที่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2516 และได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมายังประเทศไทยและจดทะเบียนในนาม บริษัท เค แอนด์ แซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2540 โดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวอีตาเลียน และชาวไทย ปัจจุบันบริษัทได้ทำการส่งออกไปกว่า 15 ประเทศทั่วโลกอาทิ อังกฤษ อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อเมริกาใต้ บราซิล ฯลฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนานกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกฝ่ายทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองการทำงานตามมาตรฐานสากล Quality Management System ISO 9001: 2000 บริษัทฯ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้า ที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ
ที่อยู่บริษัท
140/1 หมู่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
089-742-3522
เว็บไซต์
www.kzcorp.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ