สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กมือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อ เพื่อรถแท็กซี่และขนส่งสารธารณะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนามรวมถึงรูปแบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบของมิตรสิบ ที่มุ้งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่โดยเฉพาะ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ
คุณอนุวัฒน์ 02-743-8787
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กมือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อ เพื่อรถแท็กซี่และขนส่งสารธารณะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนามรวมถึงรูปแบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบของมิตรสิบ ที่มุ้งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มแท็กซี่โดยเฉพาะ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ
คุณอนุวัฒน์
02-743-8787
เว็บไซต์
http://www.mitsibleasing.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ