สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตยางยืดอิลาสติก ชนิด Extruded Rubber ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย ลูกค้าของเรา รวมถึงบริษัทในเครือได้นำสินค้าของเราไปแปรรูปในอุตสหกรรมเท็กไทล์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สายรัดมอเตอร์ไซด์ ด้ายยางยืด ผ้าอ้อมแบบมียางยืด ยางบันจี้ ฯลฯ


Longtex Rubber Industry and our affilliates. We are the leading manufacturers of Extruded Rubber Thread, with new technology, a few of competitors, beside Thailand is plenty of good quality of natural rubber which is supply to our products. These factors sustain our business to continue growing in competitive business environment. We presently focus on exporting to oversea markets as well as boosting domestic sales .Thus, we are currently seeking for enthusiastic and high caliber people to join our team. Such as
ที่อยู่บริษัท
121/32 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์ติดต่อ
คุณขจรศักดิ์ 02-464-0450
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตยางยืดอิลาสติก ชนิด Extruded Rubber ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย ลูกค้าของเรา รวมถึงบริษัทในเครือได้นำสินค้าของเราไปแปรรูปในอุตสหกรรมเท็กไทล์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สายรัดมอเตอร์ไซด์ ด้ายยางยืด ผ้าอ้อมแบบมียางยืด ยางบันจี้ ฯลฯ


Longtex Rubber Industry and our affilliates. We are the leading manufacturers of Extruded Rubber Thread, with new technology, a few of competitors, beside Thailand is plenty of good quality of natural rubber which is supply to our products. These factors sustain our business to continue growing in competitive business environment. We presently focus on exporting to oversea markets as well as boosting domestic sales .Thus, we are currently seeking for enthusiastic and high caliber people to join our team. Such as
ที่อยู่บริษัท
121/32 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์ติดต่อ
คุณขจรศักดิ์
02-464-0450
เว็บไซต์
http://www.longtex.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ