สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
| จำนวนพนักงาน - คน
ให้บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย ปัจจุบันบริษัท กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ที่อยู่บริษัท
66 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ
คุณประภัทร เมืองสองชั้น 02-330-8177 ต่อ 205
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
จำนวนพนักงาน - คน
ให้บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย ปัจจุบันบริษัท กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ที่อยู่บริษัท
66 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ
คุณประภัทร เมืองสองชั้น
02-330-8177 ต่อ 205
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ