สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เหล็ก โลหะ และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2555
| จำนวนพนักงาน - คน
Established : January 2012
Capital : 570,000,000 Baht.
Main Products : Automatic Transmission and Suspension Parts
Scope of Business
- This is the new company
- Production and sales of precision parts for automobiles and instruments .
- Production , processing and sales of various machines . * Business relating to the above items .
- All Import, export and repair ite.
ที่อยู่บริษัท
7/386 หมู่ 6 ซอย 13/3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์ติดต่อ
คุณปัณณรศ เกตุมณี, คุณชวนชม ลิขิตปัญญา 0389038-913-529-33 Ext.260, 261
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เหล็ก โลหะ และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2555
จำนวนพนักงาน - คน
Established : January 2012
Capital : 570,000,000 Baht.
Main Products : Automatic Transmission and Suspension Parts
Scope of Business
- This is the new company
- Production and sales of precision parts for automobiles and instruments .
- Production , processing and sales of various machines . * Business relating to the above items .
- All Import, export and repair ite.
ที่อยู่บริษัท
7/386 หมู่ 6 ซอย 13/3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์ติดต่อ
คุณปัณณรศ เกตุมณี, คุณชวนชม ลิขิตปัญญา
0389038-913-529-33 Ext.260, 261
เว็บไซต์
http://www.beyonz.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ