สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
| จำนวนพนักงาน - คน
ให้บริการด้านการ การรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานดังวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านการพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ด้วยความโดดเด่นของบริษัทที่สร้างจากการพัฒนาธุรกิจที่แตกต่างกันโดยมี 2 ธุรกิจหลักทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งมีลูกค้ามากกว่า 20 ราย
ที่อยู่บริษัท
99/99 หมู่ 7 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10540
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 082-232-2263
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
จำนวนพนักงาน - คน
ให้บริการด้านการ การรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานดังวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านการพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ด้วยความโดดเด่นของบริษัทที่สร้างจากการพัฒนาธุรกิจที่แตกต่างกันโดยมี 2 ธุรกิจหลักทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งมีลูกค้ามากกว่า 20 ราย
ที่อยู่บริษัท
99/99 หมู่ 7 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10540
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
082-232-2263
เว็บไซต์
https://www.ppppattanasuvarnabhumi.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ