สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินธุรกิจรับเหมา ออกแบบ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรม
ที่อยู่บริษัท
234/18 หมู่ 3 ซ. แสงเจริญสุข ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์ติดต่อ
คุณแหม่ม 02-101-9612
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินธุรกิจรับเหมา ออกแบบ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรม
ที่อยู่บริษัท
234/18 หมู่ 3 ซ. แสงเจริญสุข ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์ติดต่อ
คุณแหม่ม
02-101-9612
เว็บไซต์
http://www.k-zetta.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ