สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการประเภทการผลิตน้ำยางพาราชนิดข้น 60%
ที่อยู่บริษัท
96/9 หมู่ที่ 4 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
เบอร์ติดต่อ
คุณวราภรณ์ มุทุขันธ์ 089-831-3340
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการประเภทการผลิตน้ำยางพาราชนิดข้น 60%
ที่อยู่บริษัท
96/9 หมู่ที่ 4 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
เบอร์ติดต่อ
คุณวราภรณ์ มุทุขันธ์
089-831-3340
ตำแหน่งที่เปิดรับ