สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เหล็ก โลหะ และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2533
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองตามมารตฐานอุตสาหกรรม มอก. 20-2543 มอก. 24-2548 มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพิ่ม เนื่องจากขายตลาด
ที่อยู่บริษัท
99 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ซอย 14 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ
คุณนุช (สาขาระยอง) , คุณนันท์ (สาขาสมุทรสาคร) 081-583-9511
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เหล็ก โลหะ และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2533
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองตามมารตฐานอุตสาหกรรม มอก. 20-2543 มอก. 24-2548 มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพิ่ม เนื่องจากขายตลาด
ที่อยู่บริษัท
99 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ซอย 14 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ
คุณนุช (สาขาระยอง) , คุณนันท์ (สาขาสมุทรสาคร)
081-583-9511
เว็บไซต์
http://www.goto-tscgroup.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ