สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ท่องเที่ยว ไมซ์
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2544
| จำนวนพนักงาน 96 คน
ดำเนินธุรกิจล่องเรือรับประทานอาหาร ให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 18.30-21.30 น.
ที่อยู่บริษัท
123-125 ซอยเจริญนคร 13 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณรัตนาภรณ์ แตงทับ 02-861-0255 ต่อ 641
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ท่องเที่ยว ไมซ์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2544
จำนวนพนักงาน 96 คน
ดำเนินธุรกิจล่องเรือรับประทานอาหาร ให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 18.30-21.30 น.
ที่อยู่บริษัท
123-125 ซอยเจริญนคร 13 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณรัตนาภรณ์ แตงทับ
02-861-0255 ต่อ 641
เว็บไซต์
https://www.grandpearlgroup.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ