สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์สร่วมทุนกับบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ Petform (Thailand) Limited ปัจจุบันบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด มีทั้งหมด 5 สาขาในประเทศไทย ได้แก่ 1.ลพบุรี 2.ระยอง 3.ปทุมธานี 4.โคราช 5.นครปฐม ซึ่งสาขาปทุมธานีเปิดทำการมาแล้วเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากการบูรณาการวัตถุดิบ PET ที่ส่งต่อจาก IRP/AsiaPet ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเม็ดพลาสติก PET ภายในกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ในปี 2555 บริษัท Petform ผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวดพลาสติก PET บรรจุภัณฑ์ที่บริษัทดำเนินการผลิต อาทิเช่น ขวดน้ำดื่มคริสตัล ขวดน้ำอัดลมเอส ขวดน้ำดื่มยันฮี ขวดน้ำดื่มจริงใจ ขวดน้ำดื่ม7-11 เป็นต้น
ที่อยู่บริษัท
63 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฏฐาเนตร วันทนาวัตร (คุณแมว) (ฝ่ายบุคคล) 02-975-3338 ต่อ 22 หรือ กด 28 , 096-950-7709
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์สร่วมทุนกับบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ Petform (Thailand) Limited ปัจจุบันบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด มีทั้งหมด 5 สาขาในประเทศไทย ได้แก่ 1.ลพบุรี 2.ระยอง 3.ปทุมธานี 4.โคราช 5.นครปฐม ซึ่งสาขาปทุมธานีเปิดทำการมาแล้วเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากการบูรณาการวัตถุดิบ PET ที่ส่งต่อจาก IRP/AsiaPet ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเม็ดพลาสติก PET ภายในกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ในปี 2555 บริษัท Petform ผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวดพลาสติก PET บรรจุภัณฑ์ที่บริษัทดำเนินการผลิต อาทิเช่น ขวดน้ำดื่มคริสตัล ขวดน้ำอัดลมเอส ขวดน้ำดื่มยันฮี ขวดน้ำดื่มจริงใจ ขวดน้ำดื่ม7-11 เป็นต้น
ที่อยู่บริษัท
63 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฏฐาเนตร วันทนาวัตร (คุณแมว) (ฝ่ายบุคคล)
02-975-3338 ต่อ 22 หรือ กด 28 , 096-950-7709
เว็บไซต์
http://www.Indoramaventures.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ