สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทดำเนินกิจการด้านนำเข้าและผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี มีมาตรฐาน ISO 9001:2021 และมาตรฐาน ISO 14001:2015
ที่อยู่บริษัท
575 ซอย 11 B ถ.พัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์ติดต่อ
คุณกาญจนา 02-324-0066-8
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทดำเนินกิจการด้านนำเข้าและผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี มีมาตรฐาน ISO 9001:2021 และมาตรฐาน ISO 14001:2015
ที่อยู่บริษัท
575 ซอย 11 B ถ.พัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์ติดต่อ
คุณกาญจนา
02-324-0066-8
เว็บไซต์
https://formosachem.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ