สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เค แอล วาย เอฟ แอนด์ บี จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารจากประเทศไต้หวัน เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ ใบชา จากประเทศไต้หวัน และจำหน่าย วัตถุดิบ ส่วนผสม เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการทำชานมไข่มุก และเครื่องดื่มต่างๆ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสงค์ขยายกิจการให้ยิ่งใหญ่และเติบโต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ในฐานะส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจของเรา ขณะนี้เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 889 หมู่ที่ 1 ซ.ผู้ใหญ่วีระ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์ติดต่อ
ืคุณเมย์ 098-147-3160
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เค แอล วาย เอฟ แอนด์ บี จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารจากประเทศไต้หวัน เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ ใบชา จากประเทศไต้หวัน และจำหน่าย วัตถุดิบ ส่วนผสม เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการทำชานมไข่มุก และเครื่องดื่มต่างๆ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสงค์ขยายกิจการให้ยิ่งใหญ่และเติบโต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ในฐานะส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจของเรา ขณะนี้เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 889 หมู่ที่ 1 ซ.ผู้ใหญ่วีระ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์ติดต่อ
ืคุณเมย์
098-147-3160
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ