สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
The combination of Marketing and Technology people to bring out the most innovative solutions with the deep understanding of customers
CONSULT | DESIGN | DEVELOPMENT
- Business-Technology Consultation
- UX/UI Design
- Mobile Application Development (iOS, Android OS, Harmony OS)
- Website Development and System Integration
- Business Intelligence and Customer Data Analytics
- Marketing Automation and Customer Engagement
- Enterprise-grade E-Commerce solutions: E-Commerce Website, Chat and Shop, Chatbot, Online Inventory, System Integration, LINE OA Integration
ที่อยู่บริษัท
404-405 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว 3-5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ
คุณศรัณย์ ลีลาเวทพงษ์ 081-483-7722
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
The combination of Marketing and Technology people to bring out the most innovative solutions with the deep understanding of customers
CONSULT | DESIGN | DEVELOPMENT
- Business-Technology Consultation
- UX/UI Design
- Mobile Application Development (iOS, Android OS, Harmony OS)
- Website Development and System Integration
- Business Intelligence and Customer Data Analytics
- Marketing Automation and Customer Engagement
- Enterprise-grade E-Commerce solutions: E-Commerce Website, Chat and Shop, Chatbot, Online Inventory, System Integration, LINE OA Integration
ที่อยู่บริษัท
404-405 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว 3-5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ
คุณศรัณย์ ลีลาเวทพงษ์
081-483-7722
เว็บไซต์
http://www.dosetech.co/
ตำแหน่งที่เปิดรับ