สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
จัดตั้งและทำบัญชี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วางระบบบัญชีภาษีอากร และจด อย. ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
ที่อยู่บริษัท
545/76 หมู่บ้านอิเธอร์นิตี้ ทาวด์ พริมโรส วัชรพล ซอย 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ
คุณพราวไพลิน 089-422-4954
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
จัดตั้งและทำบัญชี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วางระบบบัญชีภาษีอากร และจด อย. ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
ที่อยู่บริษัท
545/76 หมู่บ้านอิเธอร์นิตี้ ทาวด์ พริมโรส วัชรพล ซอย 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ
คุณพราวไพลิน
089-422-4954
ตำแหน่งที่เปิดรับ