สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตมิเตอร์ (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ)และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตาม IEC62052-11, IEC62053-11, IEC60514,TIS 1030 และมาตรฐาน ISO 9001:2015,ISO14001:2015 ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า10ปี และได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจออกไป และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อความชัดเจนและให้ถูกวัตถุประสงค์ แบ่งแยกผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ดังนี้
1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด
3. บริษัท เจ้อเจียง จงเย่ว อิเล็คทริค จำกัด
ที่อยู่บริษัท
48/418 ม.1 หมื่นทรัพย์แลนด์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0991123773
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตมิเตอร์ (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ)และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตาม IEC62052-11, IEC62053-11, IEC60514,TIS 1030 และมาตรฐาน ISO 9001:2015,ISO14001:2015 ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า10ปี และได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจออกไป และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อความชัดเจนและให้ถูกวัตถุประสงค์ แบ่งแยกผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ดังนี้
1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด
3. บริษัท เจ้อเจียง จงเย่ว อิเล็คทริค จำกัด
ที่อยู่บริษัท
48/418 ม.1 หมื่นทรัพย์แลนด์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
0991123773
เว็บไซต์
http://www.ipg-meter.com