สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
Regenerative Plastic Surgery & Stem Cell Treatment Center | Thailand Cosmetic Tourism | Pattaya & Bangsaen Thailand | Dr. Pichansak, CEO V Plast Medical Group

V plastic Surgery (Thailand) Co., Ltd. was founded in 2001 as Virapun medical Association (clinic). The clinic was intended as a laser skin treatments, but with vision and strong ideological and determination to improve the aesthetic services the clinic expanded in to plastic and cosmetic surgery. In 2015 V Plast Clinic (Pattaya) was established. The clinic target expat that visit as medical tourist and local clients within the Eastern Economic Corridor (EEC).

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามครบวงจร ภายใต้การบริหารงานโดย รอ.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ รน.
Education:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัย มหิดล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเลเซอร์ระดับนานาชาติ ญี่ปุ่น

Status:
- อาจารย์แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประธานองค์กรแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้ก่อตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง V Plast Clinic บางแสน จ.ชลบุรี
ที่อยู่บริษัท
380/4 (ถ.ลงหาดบางแสน) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เบอร์ติดต่อ
คุณชญาณิศา 092-352-4594
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
Regenerative Plastic Surgery & Stem Cell Treatment Center | Thailand Cosmetic Tourism | Pattaya & Bangsaen Thailand | Dr. Pichansak, CEO V Plast Medical Group

V plastic Surgery (Thailand) Co., Ltd. was founded in 2001 as Virapun medical Association (clinic). The clinic was intended as a laser skin treatments, but with vision and strong ideological and determination to improve the aesthetic services the clinic expanded in to plastic and cosmetic surgery. In 2015 V Plast Clinic (Pattaya) was established. The clinic target expat that visit as medical tourist and local clients within the Eastern Economic Corridor (EEC).

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามครบวงจร ภายใต้การบริหารงานโดย รอ.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ รน.
Education:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัย มหิดล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเลเซอร์ระดับนานาชาติ ญี่ปุ่น

Status:
- อาจารย์แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประธานองค์กรแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้ก่อตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง V Plast Clinic บางแสน จ.ชลบุรี
ที่อยู่บริษัท
380/4 (ถ.ลงหาดบางแสน) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เบอร์ติดต่อ
คุณชญาณิศา
092-352-4594
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/vplastsurgery
ตำแหน่งที่เปิดรับ