สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บันเทิง การแสดง การดนตรี
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด คือ บริษัทบริหารจัดการดูแลศิลปิน การให้บริการด้านการบันเทิงทุกประเภท, ผลิตภาพยนตร์,ละคร,รายการทีวีทุกรูปแบบ การรับจ้างและเป็นผู้บริหารงานด้านการจัดกิจกรรมการตลาด
ที่อยู่บริษัท
ห้อง M7/2, M8/1, M8/2 เลขที่ 444 ชั้น 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 065-979-4801
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บันเทิง การแสดง การดนตรี
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด คือ บริษัทบริหารจัดการดูแลศิลปิน การให้บริการด้านการบันเทิงทุกประเภท, ผลิตภาพยนตร์,ละคร,รายการทีวีทุกรูปแบบ การรับจ้างและเป็นผู้บริหารงานด้านการจัดกิจกรรมการตลาด
ที่อยู่บริษัท
ห้อง M7/2, M8/1, M8/2 เลขที่ 444 ชั้น 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-979-4801
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ