สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน 1200 คน
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เป้าหมายหลักของการก่อตั้ง คือต้องการให้บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)เป็นผู้บุกเบิก นำความรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานสากลสู่ตลาด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่บริษัท อาซีฟา จำกัด มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศและคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ และวันนี้เราเป็นผู้นำตลาดในการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท อาซีฟา จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำ Switchboards, Automation และจัดหาพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตมากกว่า 10,000 คอลัมน์ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1200 คน

- วันและเวลาในการทำงาน : ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30น.
- วันหยุดส่วนสำนักงาน :เสาร์-อาทิตย์
- วันหยุดส่วนโรงงาน :เสาร์เว้นเสาร์
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามนโยบายบริษัท
ที่อยู่บริษัท
5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณ ณัฐวุฒิ แก้วหาวงค์ / คุณบัวชุม ดอกเเขมกลาง 02-686-7777 ต่อ 4109 ,4122
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน 1200 คน
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เป้าหมายหลักของการก่อตั้ง คือต้องการให้บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)เป็นผู้บุกเบิก นำความรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานสากลสู่ตลาด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่บริษัท อาซีฟา จำกัด มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศและคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ และวันนี้เราเป็นผู้นำตลาดในการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท อาซีฟา จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำ Switchboards, Automation และจัดหาพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตมากกว่า 10,000 คอลัมน์ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1200 คน

- วันและเวลาในการทำงาน : ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30น.
- วันหยุดส่วนสำนักงาน :เสาร์-อาทิตย์
- วันหยุดส่วนโรงงาน :เสาร์เว้นเสาร์
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามนโยบายบริษัท
ที่อยู่บริษัท
5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณ ณัฐวุฒิ แก้วหาวงค์ / คุณบัวชุม ดอกเเขมกลาง
02-686-7777 ต่อ 4109 ,4122
เว็บไซต์
https://www.asefa.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ