สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงบินในครัวเรือนภายใต้แบรนด์ “ KAYARI” “BUXAWAY" “STAR PETT” และเรายังเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้แบรนด์ชั้นนำในรูปแบบ OEM ที่มีความชำนาญทั้งด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 59/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 (กม.20) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณฐานพัฒน์ บุญญษนุสนธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 034-119-710 ต่อ 601, 602, 097-456-5639
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงบินในครัวเรือนภายใต้แบรนด์ “ KAYARI” “BUXAWAY" “STAR PETT” และเรายังเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้แบรนด์ชั้นนำในรูปแบบ OEM ที่มีความชำนาญทั้งด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 59/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 (กม.20) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณฐานพัฒน์ บุญญษนุสนธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
034-119-710 ต่อ 601, 602, 097-456-5639
เว็บไซต์
https://sathaporn.co.th/