สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท มีธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ธุรกิจ ดังนี้
1. งานด้านไอที
2. งานด้านงานติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัย
3. งานด้านเครื่องปรับอากาศ
ที่อยู่บริษัท
102/107 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฏฐ์ / คุณกัญญา 095-508-9608
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท มีธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ธุรกิจ ดังนี้
1. งานด้านไอที
2. งานด้านงานติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัย
3. งานด้านเครื่องปรับอากาศ
ที่อยู่บริษัท
102/107 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฏฐ์ / คุณกัญญา
095-508-9608
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ