สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
| จำนวนพนักงาน - คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ นบ.3882 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ผงยี่ห้อ ตองเค (TONK-K) สตรองเค (STRONK-K) และ โอร่าซาลาย (ORA-SALINE) นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์จำนวนหลายรายการ
ที่อยู่บริษัท
69/54, 69/167 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณพรศักดิ์ 02-582-2561,02-961-5972,080-553-0005
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
จำนวนพนักงาน - คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ นบ.3882 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ผงยี่ห้อ ตองเค (TONK-K) สตรองเค (STRONK-K) และ โอร่าซาลาย (ORA-SALINE) นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์จำนวนหลายรายการ
ที่อยู่บริษัท
69/54, 69/167 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณพรศักดิ์
02-582-2561,02-961-5972,080-553-0005
เว็บไซต์
https://www.thavornmedline.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ