สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลและเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย บริการคลินิกกายภาพบำบัด (Rehabilitation) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว , ชั่วคราว) (Nursing Home) “KIN” (คิน) พร้อมให้บริการที่แตกต่างจากคลินิกทั่วไป (Premium Services)
ที่อยู่บริษัท
KIN (คิน) – Rehabilitation & Homecare เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 18 (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณศตวรรษ อินสว่าง 090-252-7418
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลและเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย บริการคลินิกกายภาพบำบัด (Rehabilitation) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว , ชั่วคราว) (Nursing Home) “KIN” (คิน) พร้อมให้บริการที่แตกต่างจากคลินิกทั่วไป (Premium Services)
ที่อยู่บริษัท
KIN (คิน) – Rehabilitation & Homecare เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 18 (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณศตวรรษ อินสว่าง
090-252-7418
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ