สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ หมู่บ้านจัดสรร
ที่อยู่บริษัท
19/149 หมู่ 2 อาคาร PS Building ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ
คุณต๊ะ 02-969-2112-5, 066-110-9153
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ หมู่บ้านจัดสรร
ที่อยู่บริษัท
19/149 หมู่ 2 อาคาร PS Building ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ
คุณต๊ะ
02-969-2112-5, 066-110-9153
เว็บไซต์
https://www.pieamsuk.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ