สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2449
| จำนวนพนักงาน - คน
ธนาคารไทยพาณิชย์
เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งในห้าของธนาคารที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้นำในการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ที่อยู่บริษัท
418 อาคาร SC Tower ชั้น 21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณศศิธร จันทินมาธร (คุณจีจี้) 096-224-6416
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2449
จำนวนพนักงาน - คน
ธนาคารไทยพาณิชย์
เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งในห้าของธนาคารที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้นำในการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ที่อยู่บริษัท
418 อาคาร SC Tower ชั้น 21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณศศิธร จันทินมาธร (คุณจีจี้)
096-224-6416
เว็บไซต์
Line ID : gegee.b
ตำแหน่งที่เปิดรับ