สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2555
| จำนวนพนักงาน 70 คน
บริษัท คอมพลีท มาร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย จำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และ วัสดุสิ้นเปลืองทุกยี่ห้อ สนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดต้นทุน ยี่ห้อต่างๆ อาทิ Domino, Image, Hitachi, Linx และ Video Jet ภายใต้เครื่องหมายการค้า CMS จากฝรั่งเศส โดยได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Coding and Marking Sarl Co.,Ltd.
ที่อยู่บริษัท
89/43 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ
คุณปรินดา แถลงคำ 081-937-1309
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2555
จำนวนพนักงาน 70 คน
บริษัท คอมพลีท มาร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย จำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และ วัสดุสิ้นเปลืองทุกยี่ห้อ สนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดต้นทุน ยี่ห้อต่างๆ อาทิ Domino, Image, Hitachi, Linx และ Video Jet ภายใต้เครื่องหมายการค้า CMS จากฝรั่งเศส โดยได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Coding and Marking Sarl Co.,Ltd.
ที่อยู่บริษัท
89/43 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ
คุณปรินดา แถลงคำ
081-937-1309
เว็บไซต์
https://complete.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ