สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ ไม้ เครื่องใช้ในบ้าน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2528
| จำนวนพนักงาน 150 คน
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 3 ทศวววษ โดยเป็นปผู้นำเข้า-จำหน่ายและให้บริการหลังการขายประเภทอุปกรณ์เครื่องครัว และคุรุภัณฑ์ สำหรับธุรกิจฟาส์ตฟู้ด ภัตราคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ท บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยเราจะเลือกจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากลเท่านั้น
อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการกลุ่มลูกค้ารายต่างๆ เช่น KFC ,Pizza Hut ,McDonald's , กลุ่มลูกค้า Minor Food Group , กลุ่ม Central Restaurant Group เป็นต้น ลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานบริการที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญเฉพาะทาง พร้อมผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ โดยพนักงานให้บริการของเรา ยังผ่านการอบรมจนแน่ใจว่าสามารถให้คำแนะนำซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงทำให้งานบริการของบริษัทฯ สามารถรองรับและให้บริการได้อย่ารวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านจึงวางใจได้เมื่อซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ
ที่อยู่บริษัท
43/524-526 หมู่ 3 ซอย 3/5 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์ติดต่อ
คุณศศิธร 02-551-2434-6 ต่อ 204
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ ไม้ เครื่องใช้ในบ้าน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2528
จำนวนพนักงาน 150 คน
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 3 ทศวววษ โดยเป็นปผู้นำเข้า-จำหน่ายและให้บริการหลังการขายประเภทอุปกรณ์เครื่องครัว และคุรุภัณฑ์ สำหรับธุรกิจฟาส์ตฟู้ด ภัตราคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ท บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยเราจะเลือกจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากลเท่านั้น
อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการกลุ่มลูกค้ารายต่างๆ เช่น KFC ,Pizza Hut ,McDonald's , กลุ่มลูกค้า Minor Food Group , กลุ่ม Central Restaurant Group เป็นต้น ลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานบริการที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญเฉพาะทาง พร้อมผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ โดยพนักงานให้บริการของเรา ยังผ่านการอบรมจนแน่ใจว่าสามารถให้คำแนะนำซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงทำให้งานบริการของบริษัทฯ สามารถรองรับและให้บริการได้อย่ารวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านจึงวางใจได้เมื่อซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ
ที่อยู่บริษัท
43/524-526 หมู่ 3 ซอย 3/5 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์ติดต่อ
คุณศศิธร
02-551-2434-6 ต่อ 204
เว็บไซต์
https://www.fieco.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ