สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ผู้ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนโบราณที่ดีภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S
ที่อยู่บริษัท
66/6 หมู่ 2 ซอยกระทุ่มล้ม 19 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เบอร์ติดต่อ
คุณน้ำฝน 094-865-9293, 02-408-9666
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ผู้ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนโบราณที่ดีภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S
ที่อยู่บริษัท
66/6 หมู่ 2 ซอยกระทุ่มล้ม 19 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เบอร์ติดต่อ
คุณน้ำฝน
094-865-9293, 02-408-9666
เว็บไซต์
https://www.ieonamosot.com/