สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เหล็ก โลหะ และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไทยเมกิ (2012) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ดำเนินธุรกิจชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนโลหะ เช่น ฮาร์ดดิส, อิเล็คทรอนิกส์, รถยนต์, เครื่องบิน, โทรศัพท์ เป็นต้น กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
700/676 หมู่ 7 อมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ
คุณสุธิพร ขมสนิท 038-193-244-50 ต่อ 205
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ เหล็ก โลหะ และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไทยเมกิ (2012) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ดำเนินธุรกิจชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนโลหะ เช่น ฮาร์ดดิส, อิเล็คทรอนิกส์, รถยนต์, เครื่องบิน, โทรศัพท์ เป็นต้น กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
700/676 หมู่ 7 อมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ
คุณสุธิพร ขมสนิท
038-193-244-50 ต่อ 205
เว็บไซต์
https://www.thaimekki.com/