สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
| จำนวนพนักงาน 25 คน
Agnos health is a health-tech company established in 2019. We are a team of people who aspire to use technology to revolutionize the
healthcare industry. Our products use AI technology to improve access to the right care at the right time. Agnos AI has been used by more
than 100,000 users with more than 20,000 monthly users. We partner with hospitals, drugstores, medical labs, and clinics to suggest the
right care for the right people. We aim to be the Agoda for the health and wellness industry.
ที่อยู่บริษัท
2 หมู่บ้าน พฤกษชาติ หมู่ที่ 11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ
คุณปพนวิช ชัยวัฒโนดม 098-851-7952
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
จำนวนพนักงาน 25 คน
Agnos health is a health-tech company established in 2019. We are a team of people who aspire to use technology to revolutionize the
healthcare industry. Our products use AI technology to improve access to the right care at the right time. Agnos AI has been used by more
than 100,000 users with more than 20,000 monthly users. We partner with hospitals, drugstores, medical labs, and clinics to suggest the
right care for the right people. We aim to be the Agoda for the health and wellness industry.
ที่อยู่บริษัท
2 หมู่บ้าน พฤกษชาติ หมู่ที่ 11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ
คุณปพนวิช ชัยวัฒโนดม
098-851-7952
เว็บไซต์
https://www.agnoshealth.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ