สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 39/16 หมู่ที่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
คุณติ๊ก 0894296220
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 39/16 หมู่ที่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
คุณติ๊ก
0894296220
ตำแหน่งที่เปิดรับ