สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2530
| จำนวนพนักงาน - คน
นับเป็นเวลา 30 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งทีมผู้บริหารได้ทำให้ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตยาชั้นนำของประเทศไทย จากการร่วมมือกันของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำผู้มีประสบการณ์ด้านยาของไทย ภายใต้บริหารงานของคุณประจบ ประเสริฐเดชาสันติ ทำให้ ปัจจุบัน บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยยอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมด้วยพนักงาน 300 คน ผลิตยา 292 ตำรับ มีโรงงาน และอุปกรณ์ ในการผลิตยาในพื้นที่ มากกว่า 16 ไร่ ผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาครีม ยาผง มีอาคารผลิตยากลุ่มฮอร์โมน และมีอาคารผลิตยากลุ่ม Penicillin ที่ได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ PIC/S อีกทั้ง มีทีมงานเภสัชกรควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพยาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานตามเภสัชตำรับ มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ พัฒนายาใหม่ เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนยาใหม่ และการเตรียมเอกสารตามรูปแบบ ACTD และมาตรฐานสากล
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 578 ล้านบาท มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุม ร้านขายยา โรงพยาบาล คลีนิกและส่งออกต่างประเทศ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตหลายล้านเม็ดต่อปี และทีมงานจัดส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ มีการประกันคุณภาพ สินค้า และจัดส่งที่ได้การยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
166,166/1-2 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 02-452-1556,02-452-1557,02-452-2157
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2530
จำนวนพนักงาน - คน
นับเป็นเวลา 30 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งทีมผู้บริหารได้ทำให้ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตยาชั้นนำของประเทศไทย จากการร่วมมือกันของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำผู้มีประสบการณ์ด้านยาของไทย ภายใต้บริหารงานของคุณประจบ ประเสริฐเดชาสันติ ทำให้ ปัจจุบัน บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยยอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมด้วยพนักงาน 300 คน ผลิตยา 292 ตำรับ มีโรงงาน และอุปกรณ์ ในการผลิตยาในพื้นที่ มากกว่า 16 ไร่ ผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาครีม ยาผง มีอาคารผลิตยากลุ่มฮอร์โมน และมีอาคารผลิตยากลุ่ม Penicillin ที่ได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ PIC/S อีกทั้ง มีทีมงานเภสัชกรควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพยาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานตามเภสัชตำรับ มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ พัฒนายาใหม่ เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนยาใหม่ และการเตรียมเอกสารตามรูปแบบ ACTD และมาตรฐานสากล
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 578 ล้านบาท มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุม ร้านขายยา โรงพยาบาล คลีนิกและส่งออกต่างประเทศ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตหลายล้านเม็ดต่อปี และทีมงานจัดส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ มีการประกันคุณภาพ สินค้า และจัดส่งที่ได้การยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
166,166/1-2 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-452-1556,02-452-1557,02-452-2157
เว็บไซต์
http://www.newlifepharma.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ