สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีการขยายขอบเขตธุรกิจไปยังอุตสหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทมีศักยภาพการให้บริการที่หลากหลาย และมีความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร (One-Stop Services) ตั้งแต่การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตแม่พิมพ์ และคิดค้นพัฒนาสูตรการผลิตวัตถุดิบ ตลอดจนการขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท ยาง พลาสติก และซิลิโคนขึ้นรูปตามความต้องการของลูกค้า
ที่อยู่บริษัท
888 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เบอร์ติดต่อ
คุณศุภลักษณ์ 0-2397-9094-6 #1193
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีการขยายขอบเขตธุรกิจไปยังอุตสหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทมีศักยภาพการให้บริการที่หลากหลาย และมีความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร (One-Stop Services) ตั้งแต่การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตแม่พิมพ์ และคิดค้นพัฒนาสูตรการผลิตวัตถุดิบ ตลอดจนการขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท ยาง พลาสติก และซิลิโคนขึ้นรูปตามความต้องการของลูกค้า
ที่อยู่บริษัท
888 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เบอร์ติดต่อ
คุณศุภลักษณ์
0-2397-9094-6 #1193
เว็บไซต์
https://www.polynet.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ