สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2555
| จำนวนพนักงาน - คน
จำหน่ายเครื่องมือวัสดุและแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะและปิโตรเลียม
ที่อยู่บริษัท
5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6A1 ซอยบุบผาบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณธัญธร โชติปัญญา 080-072-8768
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2555
จำนวนพนักงาน - คน
จำหน่ายเครื่องมือวัสดุและแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะและปิโตรเลียม
ที่อยู่บริษัท
5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6A1 ซอยบุบผาบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณธัญธร โชติปัญญา
080-072-8768
เว็บไซต์
https://txppetro.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ