สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
DTCi เป็นบริษัทผู้วางระบบที่เชี่ยวชาญในเรื่่องการสร้างและพัฒนาระบบ Server, Network และงาน Mobility (Scanner, Barcode) เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเรามุ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัย

ตลอดเวลากว่า 20 ปี DTCiได้ส่งมอบSolutionที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
ที่อยู่บริษัท
123/3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณศิริลักษณ์ 092-662-4545
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
DTCi เป็นบริษัทผู้วางระบบที่เชี่ยวชาญในเรื่่องการสร้างและพัฒนาระบบ Server, Network และงาน Mobility (Scanner, Barcode) เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเรามุ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัย

ตลอดเวลากว่า 20 ปี DTCiได้ส่งมอบSolutionที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
ที่อยู่บริษัท
123/3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณศิริลักษณ์
092-662-4545
เว็บไซต์
https://www.dtci.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ